Hellnäsnejdens ungdomsförening  är en förening som representerar byarna, Kaitsor, Karvat, Karvsor, Kovik, Hellnäs, Oxkangar och halva Tuckor

Föreningens huvudsakliga verksamhet omfattar, barn- och ungdomsverksamhet, byaverksamhet samt upprätthållande av motions- och skidspåret. 
Här hittar ni information om föreningen, evenemang och information om motions- och skidspåret.


Aktuellt

Loppis vid Hellnäs UF 9-11.6.2023, mer info och anmälningsformulär finns i kalender fliken